Privatlivspolitik

 

I det følgende informerer vi dig om indsamling og behandling af persondata hos Biotechnics Danmark A/S og om dine databeskyttelsesrettigheder. Persondata er oplysninger, der kan relateres til dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mail-adresser, brugeradfærd. Vi har truffet omfattende tekniske og operationelle foranstaltninger for at beskytte dine data mod utilsigtet eller bevidst manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer. Vores sikkerhedsprocedurer kontrolleres regelmæssigt og tilpasses den teknologiske udvikling.

 

  1. De oplysninger, vi indsamler

1.1    Vi indsamler oplysninger, der kan hjælpe os med at forbedre vores hjemmesider. Nogle oplysninger beder vi dig om direkte, mens andre oplysninger indsamles automatisk. Alle de oplysninger, vi indsamler automatisk, opbevares i sammenfattet form og kan ikke bruges til at identificere dig som en specifik person. Vi beder dig lejlighedsvis om oplysninger, som til tider kan være personligt identificerbare og private. Som følge heraf kan de oplysninger, vi indsamler, opdeles i to hovedkategorier:

 

  1. a) Aggregeret besøgsstatistik

 

  1. b) Personligt identificerbare oplysninger

 

Vi sammenkæder ikke aggregerede besøgsstatistikker med personligt identificerbare oplysninger.

 

Aggregeret besøgsstatistik

 

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk generelle oplysninger om din computer og dennes placering samt den hjemmeside, du kom fra, hvis det er relevant. Disse oplys-ninger kan ikke bruges til at identificere dig som enkeltperson. Disse oplysninger bruges kun i aggregeret form til at informere os om, hvor vores besøgende kommer fra, hvad de ser og handler på, og hvor det største tidsforbrug ligger.

 

Oplysninger, vi indsamler automatisk:

 

Førstepartscookie-support (om du tillader, at vi placerer en cookie på din computer)

Besøgs-id (leveret af en cookie, vi placerer på din compu-ter, når det er muligt)

Henviser (dvs. hvor du kom fra, eksempelvis google.com)

Dato og tidspunkt for besøg

Regionale indstillinger og sprogindstillinger (for at afgøre i hvilket land du er)

Operativsystem (Windows, OS X, Linux, iOS, Android etc.)

Browser & Browserversion (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari etc.)

Skærmopløsning (1280x1024, 1024x768 etc.)

Javascript-support

Java-support

IP-adresse (computeradresse på internettet)

Titel på den side, du ser på

URL på den side, du ser på

Personligt identificerbare oplysninger

 

Sommetider har vi behov for at indsamle flere persondata om dig. Nogle områder/dele af vores hjemmeside kan kræve, at du registrerer dig for at logge ind. Vi kan anmode dig om oplysnin-ger såsom din alder og beskæftigelse for bedre at forstå formå-let med dit besøg og for at forbedre din besøgsoplevelse.


Under alle omstændigheder vil vi bede om dit samtykke og vi vil altid give en forklaring på formålet med vores indsamling af oplysninger og måden, hvorpå vi indsamler dem, og hvordan vi opbevarer dem, og hvordan vi planlægger at behandle og bru-ge dem, hver gang vi anmoder dig om personligt identificerbare oplysninger, som kan bruges til at identificere dig som fysisk person.

 

Hvis du har nogle spørgsmål om denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, cookies og juridisk ansvarsfraskrivelse, hvis du ønsker at få indsigt i eventuelle personoplysninger, som opbevares om dig, eller hvis du har nogen betænkeligheder vedrørende Biotechnics Danmark A/S brug af dine personoplysninger, kan du kontakte os på

70 777880